ИУ Варна

ИУ Варна
July 12, 2017 DMG Blogger

От опита ни с екипа на “Диджитал Маркетинг Груп” можем да твърдим, че работищите в нея имат висок експертен потенциал, отнасят се отговорно към поставените задачи и ги изпълняват качествено и в срок.