Роберт Бош

Роберт Бош
July 12, 2017 DMG Blogger

Изключително сме доволни от експертизата, която ни предоставят при разработването на нашите рекламни кампании, които таргетират тясно специализирани целеви групи. DMG има необходимия опит и капацитет.