Штил

Штил
July 12, 2017 DMG Blogger

Медийните ни кампании бяха планирани, организирани и реализирани според нашите изисквания и очаквания и постигнаха планираните резултати. Екипът на DMG реагира бързо, отговорно и професионално и даде ценни насоки за реализирането на кампаниите.