Create content

Създаване на съдържание

Управлението на съдържание е сред най-модерните тенденции в съвременния маркетинг. Брандовете добиват по-голяма сила, когато управляват съдържание, свързано с техния бизнес. Ние от DMG помагаме на нашите клиенти да изградят своето онлайн присъствие като поставяме акцент върху създаването на качествено и професионално съдържание, което да съдейства за подобряване на техния имидж сред съществуващите партньори, за привличането на нови клиенти и за подобряване представянето им пред служителите и обществото.

Как работим при управлението на съдържание:

 1. Детайлно запознаване с бизнеса на клиента. Без значение дали става въпрос за строителни продукти или за суровини, или пък за козметика, първата стъпка, която предприемаме е да се запознаем със структурата на бизнеса и с продуктите/услугите, които ще се предлагат.
 2. Запознаване с клиентските сегменти – това може да са както няколкохиляди човека, така и няколкодесетки. Имаме разработени методологии за работа, както с малки, така и с големи целеви групи и намираме подходящи решения, за да стигнем до тях.
 3. Запознаване с терминологията – това е може би един от най-трудните етапи, но без него няма как да гарантираме качеството на Вашето послание. Понякога това изисква привличането и на външни експерти (най-често от научните среди), които да работят с нас и да ни съдействат в процеса.
 4. Запознаване с добрите практики на пазара – изучаваме непрестанно практиките в създаването и управлението на съдържание и това ни позволява да предложим качествени решения за управление на комуникациите на нашите клиенти.

С какво можем да ви съдействаме при реализирането на B2B маркетингови кампании:

При разработването на стратегия за управление на съдържанието:

 1. Проучване и анализ на целевите потребителски групи
 2. Разработване на план за комуникация с целевите потребителски групи
 3. Управление на комуникациите:
  1. Избор на канали за комуникация
  2. Определяне на честотата на комуникацията
  3. Идентифициране на източниците на информация
  4. Създаване на съдържание – текстово, видео, аудио
  5. Обучение на екипа на компанията
  6. Поддържане на онлайн и офлайн комуникацията с бизнес партньори
 4. Бюджетиране на разходите за управление на съдържанието

При реализирането на проекта за управление на съдържанието:

 • Създаване на текстово съдържание
 • Визуализация на съдържанието – графика и видео
 • Подържане на комуникационните активности
 • Локализация и адаптация на съдържанието на маркетинговите и рекламни материали
 • Оптимизация на разходите

При отчета на кампанията:

 • Да ви съдействаме с идеи за оптимизиране на Вашите следващи кампании;
 • Да ви предложим иновативни решения, които да подобрят развитието на Вашия бизнес.

Защото професионалното управление на съдържанието е гаранция за имиджа на Вашия бранд.