Video advertising on the Internet

Видео реклама

За да въздействаш по много начини

Видео рекламата в интернет ще развива интензивно през следващите години. С опростяването на технологии за все повече рекламодатели ще бъде по-лесно да организират и поднасят на своите потребители видео съдържание. Телевизията вече не е единственият канал, където може да излъчвате вашите видео послания. Потребителите, особено тези от по-младежките аудитории, намалят престоя си през телевизионния екран за сметка на интернет. Поради това вашият бранд трябва да е там.
Видео рекламата може да се излъчва в разнообразни канали, свързани с интернет – интернет страници, смарт телевизори, мобилни телефони, таблети и т.н. Това ще я превърне в един от предпочитаните формати за мобилна комуникация през следващите няколко години.
Издателите сайтове в България и рекламните мрежи се подготвят за тази тенденция. Макар че все още пазара на видео реклама в страната не е достатъчно развит, ние можем да ви предложим атрактивни пакети за позициониране на вашите видео послания пред целевите ви аудитории.

Как работи

Видео рекламата в интернет среда позволява излъчването на видео реклами пред потребители, които ползват устройства, свързани с интернет. Вашата реклама се визуализира в съдържанието, което те гледат / четат. Излъчването на вашата видео реклама вече не изисква неимоверни усилия от ваша страна и огромни бюджети за реализацията и излъчването на посланието. Посредством различни техники за таргетиране, Вашата реклама може да достигне до тези потребители, които биха имали интерес от нея, и в момента, в който те имат нужда от нея. За да реализирате добра кампания с видео реклама, имате нуждата от специалисти, които разполагат с достъп до съответните инструменти, с които да измерят най-добрите варианти за позициониране на видео спотовете. Тъй като този вид реклама е сравнително по-скъп от много от останалите видове реклама в интернет, е почти задължително да се доверите на професионалисти, ако сте решили да инвестира те бюджета си в подобни сайтове. Благодарение на задълбочените ни познания за пазара в България ще можем да ви предложим най-удачния микс в употребата на видео реклама при излъчване на вашите послания. Отчетността на кампанията може да бъде реализиран със съдействието на нашите партньори от Gemius.

Опции за таргетиране

На практика видео рекламата може да се възползва от всички познати форми за таргетиране на потребители в интернет – демографски, по интереси, контекстуална и т.н. Неудобство представлява факта, че част от издателските групи не предлагат подобен тип реклама. Тъй като обхватът на аудиторията при примиум сайтовете не винаги е достатъчно голям, затова предлагаме и употребата на рекламни мрежи, благодарение, на които може да се достигне до необходимия обем потребители. Нашите специалисти с помощта на софтуер и въз основа на дългогодишния си опит ще могат да ви предложат оптималния микс за нуждите на вашето по-прецизно таргетиране.

Рекламни формати

Стандартите за работа с видео реклама в интернет са максимално уеднаквени с тези при телевизионната реклама. Това позволява използването на Вашите ТВ спотове и при реализацията на този тип реклама. Стандартната продължителност е 15 или 30 секунди, като за предпочитане за разлика от ТВ рекламата, е 15 секундния вариант. Форматите, които предлагаме, са:

 • Pre-roll – излъчване на видео реклами в български и международни сайтове с легално съдържание, които позволяват подобен тип реклама. Препоръчваната продължителност е 15 секунди. Рекламата ви може да се измерва от независима институция. Pre-roll рекламата представлява излъчване на видео реклама преди потребителят да има достъп до съдържанието, което иска да види.
 • Pay per play, audio On – видео рекламата стартира при желание от страна на клиента. В този случай заплащате единствено за реализираните кликове / гледания на рекламата ви.
 • Pay per auto play, audio Off – видео рекламата се визуализира автоматично при отварянето на съответна страница. Реклата е без звук, който се пуска при желание от страна на клиента. Рекламата се заплаща на импресии.
 • Performance Video Network – мрежа от сайтове, които позволяват излъчването на ТВ реклама с формат 300х250 px.

Изследване на Yahoo от 2014 година сочи, обаче че потребителите на видео рекламата в интернет я харесват, но желаят в нея да има и интерактивен елемент. Разработването на правилното рекламно послание е една от най-важните стъпки в процеса по реализиране на видео интернет кампании. Ние от Digital Marketing Group познаваме възможностите за производство на видео реклами и можем да ви предложим най-удачните варианти за визуализиране на вашето рекламно послание.

Ценови модели

В повечето случаи видео рекламата се закупува на база цена за 1 000 импресии. Разбира се има варианти, при които да бъдат договорирани и други форми на заплащане. Цената при този тип реклама често е по-висока в сравнение с останалите форми. Може да ползвате различни видове отстъпки – за обем, преференциални и т.н. Някои форми за рекламно закупуване позволяват и ценови модел PCV – плащане въз основа на изгледани реклами. Тъй като обхватът на този тип формати не е толкова голям за България, препоръчваме комбинирането им с други форми на видео реклама, за да може да се достигне до достатъчно голям обхват на аудиторията. Диджитал Маркетинг Груп работи с издателите на повечето примиум сайтове, с различните рекламнимрежи в страната и чужбина и може да предостави атрактивни ценови предложения при реализиране на кампании с видео реклама.

Позициониране и измерване

Вашата реклама се позиоционира в съдържанието на първокласни сайтове или в рекламни мрежи. С навлизането на новите технологии видео рекламата може да се излъчва и на други устройства, които са свързани с интернет – като смарт телевизори. Съществуват различни методики за измерване на ефективността в интернет среда, те са приложими изцяло и за видео рекламите. Издателите на сайтове често предоставят достъп до статистиката на отделните реклами. В предоставените от тях данни задължително се съдържа информация за броя на импресиите, за реализираните кликове и за съотношението между тях, т.нар. CTR. Някои издателски групи работят с по-прецизни софтуери и дават изключително добри отчети за реализациите на отделните кампании. Тези отчети понякога са в размер на около 50 страници. Тяхната употреба и внимателен преглед дават възможност клиентите да подобрят бизнес офертата си следващи кампании. Ако желаете независим от издателите мониторинг на отчетността на Вашата реклама, може да ползвате независими агенции за интернет мониторинг като Gemius, AdOcean или услугите на Google.

Как ви помага, за да развиете вашия бизнес:

Видео рекламата в интернет е иновативен и все още неналожил се в България формат. Поради това Вашата реклама със сигурност ще привлече вниманието на потребителите и ще остави траен спомен в тях. Видео рекламата може да е ефективно средство, с което да подпомогнете своя бизнес. Тя ви помага като:

 • Повишава имиджа на компанията и разпознаваемостта на марката като достига до широк спектър от потребители;
 • Повишава доверието в компанията като ви позиционира като иновативна компания/бранд;
 • Дава възможност за селектиране и таргетиране на точните целеви групи, до които да достигне вашето послание;
 • Способства за повишаване на продажбите на вашите стоки или услуги;
 • Дава възможност за контрол върху представянето на компанията ви в обществото;
 • Оптимизира разходите за маркетинг като предоставя множество варианти за отчетност на резултатите от кампаниите;
 • Дава повече свободно време за Вас и Вашия екип.

С какво може да сме Ви полезни:

Екипът на Digital Marketing Group предлага работещи и ефективни решения за управления на вашите маркетинг и рекламни бюджети. Посредством нашия опит в планирането и реализирането на кампании с видео реклама, ние можем да ви съдействаме в различните етапи от процеса.

» При разработване на рекламна стратегия:

 • Като ви помогнем да определите целите на кампанията по начин, който отговаря на потребностите на Вашия бизнес;
 • Да ви съдействаме при сегментирането на пазара;
 • Да определим потребителите, до които искате да достигнете;
 • Да съдействаме при бюджетирането на кампанията;
 • Да разработим работещ медия микс в отделни комуникационни канали – офлайн и онлайн;
 • Да съдействаме за разработването на визуалната концепция на кампанията;

» При реализирането на кампанията:

 • Да разработим адекватна за вашите нужди комуникационен план;
 • Да направим детайлно медия-планиране, което да постигне поставените в стратегията рекламни цени;
 • Да разработим атрактивни визуални послания, с които да привлечем вниманието на Вашите клиенти;
 • Да организираме заявяването на кампанията, оперативния контрол при нейното изпълнение и финалния мониторинг;

» При отчета на кампанията:

 • Да ви съдействаме с идеи за оптимизиране на Вашите следващи кампании;
 • Да ви предложим иновативни решения, които да подобрят развитието на Вашия бизнес.

Защото нашият бизнес е да помагаме на Вашия бизнес.

Наши проекти